KBT - soukromá poradenská praxe v oblasti osobního rozvoje a komunikace
KBT Bc. Jana Vyskočilová, DiS.

Soukromá poradenská praxe v oblasti osobního rozvoje a komunikace

 

Zabývám se především poradenstvím v oblasti osobního rozvoje člověka, jedince vedu k růstu přes myšlenky, emoce a chování.
Poradenství je zaměřeno na všechny, kteří řeší v životě jakýkoli problém a cítí, že se ve věci nemohou „pohnout“ dál, nebo jim problém způsobuje nesnáze, či trápení. Cítí se pak ve stresu a nejsou spokojeni s důsledky, které to pro jejich život má.
Ztotožňuji se s tvrzením kognitivně-behaviorálního přístupu (KBT), že naše prožívání a chování je především ovlivněno způsobem, kterým strukturujeme svůj svět.
Také se zaměřuji na supervizi - supervizní poradenství - jednotlivců či skupiny, zejména v oblasti psychiatrie, psychologie, psychoterapie, zejména pak kognitivně behaviorální. Též v oblasti sociální. Věnuji se přednáškové a lektorské činnosti.

Témata, kterým se věnuji:

uvodni_obrazek Úzkost a obavy (sociální fobie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, agorafobie, specifické fobie, smíšená úzkostně-depresivní porucha, aj.)

Trauma v životě (životní ztráty, truchlení, zážitek s katastrofou, nehodou, aj. traumatickou situací).

Nálada a její změny (depresivní porucha, bipolární afektivní porucha, pocity beznaděje, smutku, vzteku, lítosti, pocity marnosti, aj.)

Oblast vztahová (potíže nejrůznějšího druhu a charakteru v manželských, partnerských i kamarádských vztazích, nejistoty, nepříjemné pronásledování minulosti, trápení současnosti a vnucující se otázky na budoucnost.)

Osobní růst (hledání sama sebe, svého místa v životě a společnosti, v oblasti mezilidských vztahů, práce na sobě, svém zrání a osobnostním růstu, celkové napětí, stres a nepohoda, pocity vyčerpání, existenciální otázky po smyslu a hledání „cesty života“.)

Asertivita (nácvik dovednosti asertivně odmítat či přijímat kritiku, pochvalu, aj. dovednosti, které slouží k růstu sebevědomí.)